Logo

img img img

» Thể loại "Dịch vụ"

Dịch vụ

Tổ Chức Sự Kiện
Truyền thông Phan Đăng với hơn 10 năm hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, đã và đang là đối tác “Top Of Mind” của các tổ chức lớn trong và ngoài nước. Truyền thông Phan Đăng đã tổ chức hiệu quả và trọn vẹn nhiều sự kiện cho các tập đoàn…
0703 495 678