Logo

img img img

» Tag "tochucsukien" (Trang 3)

Tag: tochucsukien

Lễ động thổ Nhà Máy V-Stainless Steel tại Đồng Nai
 Công ty Phan Đăng đã tổ chức lế động thổ nhà máy thép V-STAINLESS STEEL tại KCN Nhơn Trạch 3, tỉnh Đồng Nai. VỚi nhiều ban đại diện và các nhà đầu tư, khách mời và toàn thể nhân viên công ty cùng tham dự buổi lễ. [caption id="attachment_37878" align="aligncenter" width="711"] Tổ chức sự kiện…
Đơn Vị Tổ Chức Sự Kiện Chuyện Nghiệp Tại TP.HCM
Tầm quan trọng của Tổ Chức Sự Kiện  Tổ chức sự kiện thành công có vai trò rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Sự kiện đó có thể đánh dấu một dấu mốc lớn đối với một dự án cũng như gây tiếng vang đưa tên tuổi của doanh nghiệp, thương hiệu đến…
Tổ chức Sự Kiện
Tổ chức sự kiện là gì? Tổ chức sự kiện là các hoạt động để tổ chức các công việc cho một chương trình, một sự kiện nào đó được diễn ra từ khi nó bắt đầu hình thành trong ý tưởng cho đến khi nó kết thúc. Các công đoạn chủ yếu trong tổ…
0703 495 678