Logo

img img img

» Dự Án » Thể loại "Dự Án Tổ Chức Sự Kiện" (Trang 6)

Dự Án Tổ Chức Sự Kiện

Lễ động thổ Nhà Máy V-Stainless Steel tại Đồng Nai
 Công ty Phan Đăng đã tổ chức lế động thổ nhà máy thép V-STAINLESS STEEL tại KCN Nhơn Trạch 3, tỉnh Đồng Nai. VỚi nhiều ban đại diện và các nhà đầu tư, khách mời và toàn thể nhân viên công ty cùng tham dự buổi lễ. [caption id="attachment_37878" align="aligncenter" width="711"] Tổ chức sự kiện…
0703 495 678